מחקר דוקטורט/ העדפת אופני השפעה של רופאים

עבודה זו בודקת את התוקף האמפירי של מודל ההשפעה הבין-אישית בהקשר לקונפליקטים בין רופאים למטופלים.

המשך

תהליך פיתוח אישי

תהליך פיתוח אישי מיועד לאנשי רפואה ומסייע להם בניהול הקריירה האישית. מטרת התהליך היא מיצוי הפוטנציאל האישי באמצעות העלאת המודעות האישית, זיהוי חוזקות ועוצמות וכן מיפוי משאבים, ערכים ודפוסי התנהגות.

לקוחות